A new Expedition

A small update for our followers!
This summer we are circumnavigate the Svalbard archipelago.
We have picked up our boat in Bodø and sailed up to Tromsø passing the majestic Lofot wall and Senja.
We are now preparing for the start of the Expedition. Everything must be in order and we must be prepared to be self-sufficient.
So in this moment we´re just going true lists of filters, oil, food and nice to have stuff.
We´re really exited for departure that will happen tomorrow if everything goes according to plan. The weather forecast tells of light winds from west, perfect.

Captain and Crew

New York Times følger vår ekspedisjon!

Det er mange som viser interesse for den jobben vi gjør. New York Times skriver om ekspedisjonen HER

Å holde følge med hvalen

Å klare å holde henge med og finne hval som er på vandring er ingen lett oppgave. Det viser seg at mange av hvalene følger et mønster og ofte opplever man å finne flere individer i samme området. Dvs at hvis man først ser et individ ser en også fort flere.

Problemet er å klare å finne “korridorene” de bruker for sine reiser. En “korridor” er kan kun være noen få ti talls nautiske mil bred, og spørsmålet om hvor langt de har kommet i denne “korridoren” dukker opp. På en måte blir det litt som å lete etter “nålen i en høystakk”. Du vet hvor “høystakken” er, men innenfor disse rammene vet man svært lite. Read more

Isforholdene rundt oss

 

I disse dager er Baffin Bay fylt med førsteårsis.

Førsteårsis er is som dannes i en eneste sesong, i motsetning til flerårsis, som overlever minst en sommer og fortsetter å vokse påfølgende vinter. Selv om de høye konsentrasjonene av is vi har møtt har blitt rapportert i de ulike isanalysene som vi forholder oss til, har jeg likevel blitt overrasket over hvor tykk mye av denne isen har vært. Denne vinteren var ikke ekstremt kald i denne delen av verden, men våren kom sent. Mange viker og fjorder er fortsatt fylt med fast is, is som er festet til land. Read more

Havets mange lyder

Allerede etter 12 timer støtte vi på iskanten. Å observere hval når havet er dekket av store mengder is er nesten umulig.

For å få en bedre oversikt over hvor hvalene befinner seg bruker vi hydrofoner. Hydrofoner er mikrofoner som henges ned i vannsøylen. De fanger opp alt fra bølgeskvulp og dønninger til selenes og hvalenes synging. Read more

Vil vi klare å holde følge med hvalene?

Etter et kort opphold i Illulissat fortsatte vi kursen ut mot Godhavn hvor vi skulle plukke opp hvalforskeren Outi Tervo (Københavns Universitet). Godhavn er en liten by som ligger på sydvest hjørnet av Disko øya. Her har vi tidligere overvintret.

 

Få minutter etter at vi klappet til kai kom de første ombord for å ønske oss velkommen. For oss var det overveldene å få en bedre mottakelse her enn det vi pleier å få når vi kommer hjem til Norge. Lunch og middags invitasjoner ble mottatt i fleng og Mads og John på elverket stilte seg og sitt verksted til rådighet for de reparasjoner vi trengte. Read more