New summer, new opportunities

iceberg

Isfjellene er av og til større enn vanlige fjell

Please find English version below.

En ny sommer med nye muligheter er over oss. Vi velger å benytte muligheten til å dra til Grønland, slik vi alltid gjør. Sammen med Nansen Environmental Remote Sensing Center skal vi gjøre oseanografisk arbeid.

Innlandsisen på Grønland later til å smelte/drive ut i havet mye raskere enn det den økte luft temperaturen (et resultat av klimaforandringen) tilsier. Vi ønsker derfor å finne ut om noe av det varme vannet fra Golfstrømmen har forvillet seg inn i de grønlandske fjordene, og om dette bidrar til økt smelting på undersiden av breen.

Vi skal seile med båten Jotun Arctic til like foran brefronten på noen av Øst-Grønlands mest aktive breer. Det at breene er aktive betyr at fjordene vil være fulle av is, og det er usikkert hvor langt inn vi kommer, dessuten kan varmtvannsstrømmen befinne seg flere hundre meter ned i vannsøylen. Mellom isfjellene skal vi derfor senke måleinstrumenter ned til dybder på 1000 meter. I tilegg til dette skal vi merke isfjell med GPSer og sendere slik at vi kan følge deres drift.

Sammen med CICERO Senter for Klimaforskning (tilknyttet Universitetet i Oslo) og Climate Frontlines (del av UNESCO) skal vi fortsette arbeidet vi begynte på for mange år siden – kartlegge effekten av klimaforandringen for menneskene i Arktis, og se på hvordan de velger å tilpasse seg denne forandringen. Mange av de som lever i Arktis livnærer seg gjennom tradisjonelle aktiviteter som blant annet jakt. Når man lever tett på naturen blir man sårbar ovenfor en forandring i klima. Mange har derfor allerede måttet legge om livene sine som et resultat av klimaforandringen.

På denne bloggen vil dere kunne følge årets ekspedisjon – våre gleder, våre sorger og våre vitenskaplige resultater.

English version.

A new summer with new opportunities is upon us. We have chosen to take the opportunity to travel to Greenland, as we always do. Together with the Nansen Environmental Remote Sensing Center, we are going to conduct oceanographic work.

The Greenland-icesheet appears to melt/flush into the sea at a faster rate than the increase in air temperature (a result of climate change) implies. As a result we wish to investigate if the warm water of the Gulf Stream is present in the Greenland fjords, and whether this contributes to increased melting at the bottom of the glacier.

We are going to sail the boat “Jotun Arctic” to the front of some of the East Greenland most active glaciers. The fact that the glaciers are active means that the fjords will be full of ice, and how close to the glacier front we are able to get is uncertain. The warm water can flow at a depth of several hundred meters. We will therefore conduct measurements down to depths of 1000 meters between the icebergs. In addition to this, we are going to mark icebergs with GPSs and transmitters for monitoring of their drift.

In conjunction with CICERO (affiliated with the University of Oslo) and the Climate Frontlines (part of UNESCO), we will continue the work we began several years ago – mapping the impact of climate change on the people in the Arctic, and examining how they choose to adapt to this change. A lot of the Arctic population make their living through traditional activities like hunting. Living close to nature makes one vulnerable to the change in climate. Many have already had to change their way of living as a result of climate change.

On this blog you will be able to follow this year’s expedition – our joys, our sorrows and our scientific results.

4 Comments

 1. Espen says:

  Just wanted to say good luck before you’re off! Hopefully everything will go well and you’ll return in one piece:)

 2. Melanie says:

  The blog looks great! I look forward to hearing about your discoveries along the way. Good luck!

 3. Gorm G. Lund says:

  Hei Knut Espen. Godt å se at dere er i gang. Hadde jo vært spennende å være med dere, men timingen er ikke alltid på ens side. Jeg ønsker dere lykke til med forskningen, og god seilas!

 4. Mohameed says:

  giwrgo kalimerase ximaoari kai se diavazw an kai ta poulia me endieferan panda alla esy to vlepeis aliws kai pio epistimonika.dexesai episkeptes?lew na perasw an vrw ton tropo.an thes check kai to site mou etc.na eisai kalaNikos

Leave a Reply