Close to departure

(Se nedenfor for norsk versjon)

We are getting close to our departure. In a week we will hopefully be on our way from Iceland to Tasilaq on the East coast of Greenland with the
vessel Jotun Arctic.

Take a look at this ice chart

While we are doing our preparations the ice off the
coast of Greenland is disintegrating. Still between 60% and 80 % of the
sea outside Tasilaq is covered by ice (orange on the ice chart). This is
quite a lot, and under the wrong conditions this type of ice can easily
crush our vessel, like an egg.
At this time of the year ice conditions can improve significantly within
days. Hopefully strong winds and warm weather will clear the coast
during the next week – only time will show…

Norsk versjon:

Ta en titt på dette iskartet

Vi nærmer oss avreise. Om en uke vil vi forhåpentligvis være på vei fra Island til Tasilaq på østkysten av Grønland med fartøyet Jotun Arctic.

Samtidig som vi gjør våre forberedelser er isen utenfor
Grønlands kyst i oppløsning. Fortsatt er mellom 60% og 80% av
sjøen utenfor Tasilaq dekket av is (oransje på diagram). Dette er
ganske mye, og under feil forutsetninger kan denne type is lett
knuse våre fartøy, som et egg.
På denne tiden av året kan isforhold forbedres betraktelig innen
få dager. Forhåpentligvis vil sterk vind og varmt vær rydde kysten
i løpet av neste uke – bare tiden vil vise …

Leave a Reply