Ice advice given to the super yacht Flyghtship

The super yacht Flyghtship

(For norsk versjon se nedenfor)

As the Arctic is opening up even big super yachts are approaching the remote areas of the North West Passage.

Yesterday I had dinner with the captain and owner of the New Zealand built Flyghtship in the harbor of Reykjavik. They were setting their course towards the ice infested waters of the North West Passage. Not only had they hired an ice pilot, but they also had their own helicopter onboard (flown by the owner and his son). With this helicopter they planned to investigate the ice for possible leads in addition to visit historical places and watch wild life along the route.

Despite the state-of-the-art equipment they did not take the passage for grantage and were prepared to turn back if the ice conditions represented an unacceptable risk. Having this attitude not only enhances safety, but it also reduces the risk of environmental damage like oil spills.

Having a super yacht present in the North West Passage could also represents a possibility for for hairy, bad smelling explorers to get a shower and a taste of some New Zealand sheep.

Norsk versjon:

Etter hvert som Arktis åpner seg nærmer selv store superyachter er seg fjerntliggende områder i Nord Vest Passasjen.

I går spiste jeg middag med kapteinen og eieren av det New Zealand-bygde Flyghtship`et i havna i Reykjavik. De har satt kurs mot de islagte områdene i Nord Vest Passasjen. De hadde ikke bare leid en is-pilot, men hadde også sitt eget helikopter om bord (fløyet av eieren og hans sønn). Med dette helikopteret planlegger de å undersøke isen for mulige åpne veier som kan gi dem muligheten til å besøke historiske steder og se vilt langs ruten.

Til tross for ”state-of-the-art”-utstyr tar de det ikke som en selvfølge at de finner en passasje og de er forberedt på å snu dersom isforholdene representerer en uakseptabel risiko. En slik holdning forbedrer man ikke bare sikkerheten, men reduserer også risikoen for miljøskader som oljeutslipp.

Å ha en superyacht stede i Nord Vest Passasjen kan også representere en mulighet for hårete og illeluktende oppdagelsesreisende til å få en dusj og en smak av New Zealand-sau.

3 Comments

  1. sara says:

    What is the name of this yacht??

  2. Ole Heinrich says:

    “With this helicopter they planned to investigate the ice for possible leads in addition to visit historical places and watch wild life along the route.”

    Please stay away from areas with nesting birds and don’t disturb the hunters!

Leave a Reply