Departure

In Iceland size matters according to the crane driver

(for norsk versjon se nedenfor)

As the preparations were coming to an end Jotun Arctic departed Iceland on Monday, bound for the East Coast of Greenland. Outside the coast the sea ice has mainly melted. In the area were we are going to conduct our work, the Sermilik Fjord, 80% of the surface is still covered with ice.


Preparations

Getting hold of a mobile crane that was able to lift Jotun Arctics 20 tons was an easy task as most of the construction work at Iceland has halted due to the financial crisis. We ordered Icelands second largest mobile crane (there is one more on the island, but it is out of business due to bankruptcy), and 24 hours after we arrived Jotun Arctic was floating. Our partner Nansen Environmental Remote Sensing Center had shipped half a ton of scientific sequipment to Iceland. It has all been brought onboard together with 200 kg of food and 1,5 tons of diesel. Onboard every free space is used for storage. Erik has lost a lot of weight lately and we found room for 5 kg of bacon in his bunk.

Ice situation

The ice has mainly cleared the coast in the Tasilaq area and the shore should be accessible. Unfortunately there is still ice concentrations of 80% present in the area where we are going to work, the Sermilik Fjord. This ice is mainly originating from the Hellheim glacier, and there are no indications that this ice will vanish in the next couple of days. Conducting the oceanographic work if there is no open water present is going to be a challenging task and we cross our fingers for improvement of the conditions.

Norsk versjon:

Etter grundige forberedelser dro Jotun Arctic fra Island på mandag, med kurs for østkysten av Grønland. Utenfor kysten av Grønland har sjøisen hovedsakelig smeltet. I det området vi skal gjennomføre vårt arbeid, Sermilik Fjord, er 80% av overflaten fremdeles dekket med is.

Forberedelser

Å få tak i en mobil kran som kunne løfte Jotun Arctics 20 tonn var en enkel oppgave ettersom som det meste av anleggsarbeidet på Island har stanset på grunn av finanskrisen. Vi bestilte Islands nest største mobil kran (er det en til på øya, men den er ute av drift på grunn av konkurs), og 24 timer etter at vi ankom Jotun Arctic fløt den på vannet. Vår partner Nansen Senteret hadde sendt et halvt tonn vitenskapelige utstyr til Island. Alt er tatt om bord sammen med 200 kg mat og 1,5 tonn diesel. Om bord blir hver ledige plass brukt til lagring. Erik har mistet mye av vekt i det siste og vi fikk derfor plass til 5 kg bacon i køya hans.

Is-situasjonen

Isen er hovedsak borte fra kysten rundt Tasilaq og området bør være tilgjengelig. Dessverre er det fortsatt en iskonsentrasjon på 80% tilstede i området hvor vi skal arbeide, Sermilik Fjord. Denne isen stammer i hovedsak fra Hellheim breen, og det er ingen indikasjoner som tyder på at denne isen vil forsvinne i løpet av de neste par dagene. Å gjennomføre oseanografisk arbeid hvis det ikke er åpent vann tilstede kommer til å bli en utfordrende oppgave, og vi krysser fingrene for bedre forhold.

One Comment

  1. Francis says:

    How to copy post from other blogs to your blog and make it pass copyscape
    test and human readable ? To find out just search in google:
    Ziakdra’s article tool

Leave a Reply