We have arrived in Tasilaq

At a distance the mountains look gray, but as we were getting closer the morning sun came with new energy and the landscape turned brown, green and even red

(For norsk versjon se nedenfor)

The journey across the Denmark Straight has comed to an end and we have arrived in Tasilaq.

The Denmark Strait between Iceland and the East Coast of Greenland has showed it self as it usually does – a bit of rain, a bit of fog, a small gale, some whales, some icebergs and a lot of current (Irminger Current).

This morning the tops of rugged mountains peaked over the fog, and as the sun burned the fog away a world of ice, snow and rock unfolded. At a distance the mountains look gray, but as we were getting closer the morning sun came with new energy and the landscape turned brown, green and even red. The sea ice off the coast only cleared a few days ago, and we did expect a bit of old rotten first year ice. Fortunately it seems to have cleared, and only a few loose stripes of ice is present, drifting back and forth with the tidal currents at the mouth of the fjords.

We have arrived Tasilaq. Here we are to pick up a scientist from NERSC and prepare the oceanographic equipment and sat trackers to be used for tracking of icebergs.

Norsk versjon:

Reisen over Danmarkstredet er over og vi har ankommet Tasilaq på øst kysten av Grønland.

Danmarkstredet mellom Island og østkysten av Grønland har vist seg fra sin vanlige side – litt regn, litt tåke, en liten storm, noen hval, noen isfjell og mye strøm (Irminger Current).

Denne morgenen kunne vi skimte toppen av høye fjell over tåken, og da solen brant tåka bort utfoldet det seg en verden av is, snø og stein. På avstand ser fjellet grått ut, men da vi kom nærmere kom morgensolen med ny energi og farget landskapet i brunt, grønt og rødt. Sjøisen utenfor kysten ble ryddet for få dager siden, og vi forventet oss en del gammel råtten første års is. Heldigvis ser det ut til at det meste av isen er ryddet. Vi kan kun se noen få løse striper av is, der de driver fram og tilbake med tidevannsstrømmer ved munningen av fjordene.

Vi er altså på plass i Tasilaq, og her skal vi plukke opp en vitenskapsmann fra NERSC og forberede oseanografisk utstyr og satelitt-sendere som skal brukes til sporing av isfjell.

Leave a Reply