Too hot to play football?

When we arrived in Tasilaq the whole city was busy playing and watching football!

 (For norsk versjon se nedenfor)

After a successful crossing of the Denmark Strait we arrived in Tasilaq, was it the sound of our welcoming committee we heard?

As we pulled into the harbor of Tasilaq we could hear crowds roaring in the distance. Off course we thought it was our welcoming committee. The town was completely empty and it turned out to be on of the matches in the East Greenland Football Championship going on at the time of our arrival.

Shortly after our arrival we left the boat to take part in the big football event. Standing along the field watching the players I happened to ask some young people why they did not play. They answered it was way too hot to play during the summer. Being being a socially retarded scientists working with the impacts of climate change in the Arctic I thought this was an interesting observation.

Football is the biggest sport in Greenland. If you do not play yourselves, you watch.

Norsk versjon:

Etter en vellykket kryssing av Danmarkstredet ankom vi Tasilaq, var det en velkomstkomitè vi hørte?

Da kom inn i havnen i Tasilaq vi kunne høre et publikum brøle i det fjerne. Vi trodde selvfølgelig at det var vår velkomstkomitè, men der tok vi skammelig feil. Byen var helt tom og det viste seg at en av kampene i Øst-Grønlands egen fotballturnering var i full gang ved vår ankomst.

Kort tid etter ankomst forlot vi båten for å ta del i den store fotball begivenheten. Mens vi står langs banen og ser på kampen kom jeg til å spørre noen ungdommer i nærheten hvorfor de ikke spilte. De hadde et enkelt svar på dette; de synes det var for varmt å spille om sommeren. Som den sosialt tilbakestående forskeren (som arbeider med virkninger av klimaendringer i Arktis) jeg plutselig var, synes jeg dette var en interessant observasjon.

Leave a Reply