More preparations

Converting a mess to a boat that is functional is not always an easy task.

Successful Arctic expeditions often come as a result of long and detailed preparations.

Some people think Arctic expeditions are about hanging out in remote areas, but expeditions are all about preparations. You prepare and prepare, and when you think your are done preparing, you prepare a bit more. In the end you are so tired of the preparations that you no longer care – that means you are ready to go. We have been preparing and preparing here in Tasilaq.

Yesterday Alexander from Nansen Environmental Remote Sensing Center arrived. We have mounted 3 winches containing several kilometers of rope and wire, data loggers, 3 computers, 2 CTDs (to measure temperature, salinity and density through the water column), conductivity/temperature sensor at water level, niskin bottles (to collect water samples at different depths), weather stations +++. When the mounting has been completed all the instruments have to be calibrated and tested.

This evening we are going to find a deep spot to test all the equipment, just outside Tasilaq. If everything works well, we plan to head off towards the Sermilik Fjord tomorrow.

This is our Russian scientist Alexander Korablev

 

Norsk versjon:

Vellykkede arktiske ekspedisjoner kommer ofte som et resultat av grundige og detaljerte forberedelser.

Noen tror at arktiske ekspedisjoner kun handler om å farte rundt i fjerntliggende områder, men ekspedisjoner handler mye om forberedelser. Du gjør deg klar og forbereder deg, og når du tror du er ferdig forberedt, forbereder du litt mer. Når du til slutt er så lei av forberedelser at du ikke lenger bryr deg – betyr det at du er klar til å dra. Vi har gjort mange forberedelser her i Tasilaq.

 I går ankom Alexander fra Nansen Senteret (NERSC). Vi har montert tre vinsjer som inneholder flere kilometer med tau og wire, dataloggere, 3 maskiner, 2 CTDs (for å måle temperatur, saltholdighet og tetthet gjennom vannsøylen), konduktivitet / temperatur sensor på vannstand, Niskin flasker (for å samle inn vannprøver på ulike dyp), værstasjoner + + +. Når monteringen er fullført må alle instrumentene kalibreres og testet.

I kveld skal vi finne en dypt sted å like utenfor Tasilaq, der vi kan teste alt utstyret. Hvis alt fungerer bra, planlegger vi å sette kursen mot Sermilik Fjorden i morgen.

Leave a Reply