Animals adapting?

Big pods of seals are playing between the icbergs.

(for norsk versjon se nedenfor)

During the time spent in Tasilaq we have interviewed several local people to investigate how they preceive climate change, and how they adapt to this change.

Many people have strong opinions about the effect of climate change on nature. Some say the animals already has adapted. The Greenland-seal has traditionally not been present in this area, but this year they are observed in huge numbers. The seals swim i pods with their heads high above the water. The Greenlanders call them «amisutt».

Norsk versjon:

I løpet av den tiden vi tilbrakte i Tasilaq har vi intervjuet flere lokale innbyggere for å undersøke hvordan de oppfatter klimaendringene, og hvordan de tilpasser seg denne endringen.

Mange har sterke meninger om effekten av klimaendringer på natur og dyreliv. Noen sier dyrene allerede har tilpasset seg de nye forholdene. Grønlands-sel har tradisjonelt sett ikke vært å finne i dette området, men i år de er observert i stort antall. Selene svømmer i flokk med hodet høyt over vannet. Grønlenderne kaller dem «amisutt».

One Comment

  1. Espen says:

    Hmm, this is really interesting. It’d be good to hear more of the locals’ opinions on this, but I suppose you’re saving that for the epic novel you’ll be writing on your return?

    Anyway – more seals mean more food for polar bears right? But then I guess less ice means less access for the bears to get to the seals…

Leave a Reply