The scientific work has started

The icebergs can at times be very hard to see in the fog.

(For norsk versjon se nedenfor)

The scientific work has started and we are now conducting oceanographic work off the coast of East Greenland.

As the fog enclosed the icbergs the wind died down – perfect weather for oceanography! We used the opportunity to head offshore and carry out the sections most exposed to bad weather. This type of science is carried out by measuring different seawater parameters at different depths. At regular intervals we stop the boat (defined as «stations»), lower the ctd (measuring device) to the ocean floor. We raise the ctd at a vertical speed of 1 m/s as it records the different parameters. With depths up to 1000 meters each station can take more than one hour. We also collect water samples at different depths using a niskin bottle. The readings from the ctd will later in the evening be downloaded on to a computer.

Yesterday we were not finished with the work until late in the evening. The night was spent offshore waiting for the fog to lift, and as the morning-sun burned the fog away, we headed into the ice infested waters of the Sermilik fjord.

Alexander and his baby, the new ctd measuring pressure, temperature, conductivity and dissolved oxygen

Norsk versjon:

Det vitenskapelige arbeidet har startet og vi er nå i gang med å gjennomføre oseanografisk arbeid utenfor kysten av Øst-Grønland.

Tåke har lukket seg rundt isfjellene og vinden har stilnet – perfekt vær for oseanografi! Vi har benyttet anledningen til å gjennomføre målinger i de områdene som ligger mest utsatt til i dårlig vær. Denne formen for vitenskap blir utført ved å måle ulike sjøvann-parametere på forskjellige dybder. Med jevne mellomrom stopper vi båten (definert som «stasjoner»), senker CTD`en (måleinstrument) til havbunnen. Vi hever CTD`en med en vertikal hastighet på 1 m / s som registrerer de ulike parameterene underveis. Med dybder opp til 1000 meter kan hver stasjon kan ta mer enn én time. Vi samler også inn vannprøver på ulike dybder ved hjelp av en Niskin flaske. Målingene fra CTD`en vil senere på kvelden lastes ned på en datamaskin.

I går var vi ikke ferdig med arbeidet før sent på kvelden. Natten ble tilbrakt offshore mens vi ventet på at tåken å løfte, og samtidig som morgensola brant tåken bort, dro vi inn i det isfylte vannet i Sermilik fjorden.

Leave a Reply