Current measurements and whales

A whale waving to us (it is a lot bigger than the boat)

(For norsk versjon se nedenfor)

Conducting current measurements was a apprehensive experience since whales were showing up from nowhere, taking a closer look at us and our equipment.

Nobody really knows how the warm Atlantic water penetrates the Greenland fjords and contributes to the melting of the Greenland ice sheet from below. Since the Greenland ice sheet is one of the key drivers for sealevel rise knowledge related to the melting of the ice sheet is of great importance. Ola M. Johannessen at Nansen Environmental Remote Sensing Center initiated and lead this project where we were to investigate the inflow of warm Atlantic water into the Greenlandic fjords, and already in 2007 we did our first CTD measurements.

To measure the currents at different depths in the water column we use mini-current meters. These are lowered to depths exceeding 500 meter. To get the tidal variations we try to measure series of more than 24 hours. During this time our main job is to watch the buoy with the different current meters hanging under it. In addition we do ctd measurements to identify the water flowing at different depths.

At the current measurement station a huge number of whales appeared between the ice flows every couple of hours. We have never experienced this before, even after more than 10 years in the Arctic. We have developed a theory – the current meters have small wheels rotating when the current passes through them. These wheels develop sounds that the whales hear, and being very curious animals they approach the current meters to investigate. Are there anyone out there that has experienced the same?

Norsk versjon:

Å gjennomføring strømmålinger er en noe uforutsigbar opplevelse, siden hval stadig dukker opp fra ingensteds, for ta en nærmere titt på oss og utstyret.

Ingen vet egentlig hvordan det varme atlantiske vannet trenger inn i Grønlands fjorder og bidra til smelting av Grønlandsisen nedenfra. Siden Grønlandsisen er en av de viktigste driverne for havnivåstigningen er kunnskap knyttet til smelting av isdekket av stor betydning. Ola M. Johannessen ved Nansen Senteret (NERSC) har initiert til, og leder dette prosjektet hvor vi skal undersøke innstrømningen av varmt atlantisk vann i Grønlandske fjorder, og allerede i 2007 gjorde vi våre første CTD målinger.

For å gjøre strømmålinger på ulike dybder i vannsøylen vi bruker mini-strømmålere. Disse senkes til dybder på over 500 meter. For å få tidevannsvariasjonene prøver vi å måle serier på mer enn 24 timer. I løpet av denne tiden er vår viktigste jobb holde øye med bøyen med de ulike aktuelle meter hengende under den. I tillegg gjør vi CTD målinger for å identifisere vann som strømmer på ulike dybder.

På dagens målestasjon dukket et stort antall hval opp innimellom den flytende isen annenhver time. Vi har aldri opplevd dette før, selv etter mer enn 10 år i Arktis. Vi har utviklet en teori – utstyret vi senker i vannet har små hjul som roterer når strøm passerer gjennom dem. Disse hjulene lager lyder som hvalene hører, og siden hvaler er veldig nysgjerrige nærmer de seg utstyret for å undersøke hva dette er for noe. Er det noen der ute som har opplevd det samme?

One Comment

  1. Gorm says:

    Hei Knut Espen!
    Du spør om noen har opplevet det samme. Jeg har dessverre aldri hatt utstyret mitt sååå dypt… Men det høres jo spennende ut med så mye hval rett utenfor “stuedøra”.

Leave a Reply