Johan Pettersens Fjord

Johan Pettersens Fjord

(For norsk versjon se nedenfor)

As you are reading this we are about to fill in one of the few last white spots on the map.

The Heim Glacier (which is part of the Greenland ice sheet) is running into Johan Petersens Fjord, which again is running into the Sermilik Fjord. Together with Ola M. Johannessen we have decided to try to penetrate as deep as possible into the fjord to assess how the meltwater from the glacier is distributed in the fjord, and to investigate if warm Atlantic water is present in the water column.

It is a clear day, with loose scattered ice. Erik is defining this as “blåswix” conditions. Despite the ice, we are able to keep a speed of 5 knots. We are however on high alert because there does not exist any map describing the depth of the fjord. Our echo-sounder shows constant between 10 and 11 meters. This is probably due to the thick freshwater layer on top of the cold polar water. At regular intervals we stop to do ctd measurements and it reveals depths exceeding 500 meters.

The oceanographer from NERSC, Alexander, is very enthusiastic – “In this area there has never before in our civilization been conducted oceanographic measurements, actually never before in the history of mankind.” As you readers are reading this, one of the few remaining white spots on the map is about to be filled in.

Norsk versjon:

Når du leser dette er vi i ferd med å fylle ut en av de få siste hvite flekker på kartet.

Heimbrèen (som er en del av Grønlandsisen) munner ut i Johan Petersens Fjord, som igjen munner ut i Sermilik Fjord. Sammen med Ola M. Johannessen har vi besluttet å forsøke å komme oss så dypt som mulig inn i fjorden for å vurdere hvordan smeltevannet fra breen distribueres i fjorden, og for å undersøke om varmt atlantisk vann finnes inne i fjorden.

Det er en klar og fin dag, med løst spredt is. Erik definerer dette som “blå swix” forhold. Til tross for isen, er vi i stand til å holde en fart på 5 knop. Vi har imidlertid høy beredskap, for det finnes ikke noe kart som beskriver dybden av fjorden. Våre ekkolodd viser konstant mellom 10 og 11 meter. Dette er sannsynligvis på grunn av det tykke ferskvannslaget på toppen av det kalde polare vannet. Med jevne mellomrom stopper vi og gjør CTD målinger, og det avslører dybder over 500 meter.

Oseanografen fra NERSC, Alexander, er svært entusiastisk – “I dette området har det aldri før i vår sivilisasjon vært gjennomført oseanografiske målinger, faktisk aldri før i menneskehetens historie.” Og når du leser dette, er en av de få gjenværende hvite flekkene på kartet er i ferd med å fylles ut.

One Comment

  1. Knut Espen Solberg says:

    Sure, go ahead. Where can I find your blog?

Leave a Reply