Stuck!

Nothing else to do but wait.

 

(For norsk versjon se nedenfor)

Even on beautiful, calm days things can go wrong in the Arctic.

After several days of continuous measurements we needed time to download data from the different measuring devices and get a good night sleep. It was a fantastic day, dead calm and not a cloud in the sky. As everybody was relaxing, going about in their own state of mind, nobody paid much attention to the boat, JOTUN Arctic. All of a sudden we realize that an iceberg has grounded right in front of our boat, on top of our anchor and anchor chain. The tide drops and all movements halt. As long as the iceberg is grounded, we are trapped in this beautiful spot. Next high tide is in 10 hours, and until then, all we can do is to wait (and drink coffee).

norsk versjon:

Selv på vakre, rolige dager kan ting gå galt i Arktis.

Etter flere dager med kontinuerlige målinger trengte vi tid til å laste ned data fra de ulike måleinstrumentene og få en god natts søvn. Det var en fantastisk dag, vindstille og ikke en sky på himmelen. Alle var avslappet og gikk rundt i sine egne tanker, og ingen viet mye oppmerksomhet til båten, Jotun Arctic. Plutselig innser vi at et isfjell har gått på grunn rett foran båten vår, på toppen av vårt anker og ankerkjetting. Tidevannet synker og all bevegelse stanser. Så lenge isfjellet står på grunn, er vi fanget på dette vakre stedet. Neste flo sjø er om 10 timer, og til da, er alt vi kan gjøre å vente (og drikke kaffe).

Leave a Reply