Released from the grip of an evil iceberg

Free to proceed with our work

(For norsk versjon se nedenfor)

Knowing your maths matters when sailing in Arctic conditions.

As the tide rose we tightened our mooring lines going to the shore, and our anchor chain.With the boat in the middle, and our whole mooring system tightened up as a piano string we hoped to put extra strain on the iceberg to motivate it to head off. This iceberg weighted several hundred tons, and forcing it to move away from our anchor chain was no easy task. However, from experience we know that when we exert a relatively small force on an iceberg for a very long time, it often reacts to this forcing. For those of you interested in math the formula is as follows: force * time = mass*change in speed.

At high tide the iceberg slowly turned around, and all of a sudden it headed off – we were free and could proceed with our work, assessing the impacts of climate change.

Norsk versjon:

Ved seiling i arktiske forhold er det kjekt å kunne sin matematikk.

Ettersom tidevannet steg strammet vi vår forankring og ankerkjetting. Med båten i midten, og hele vårt forankringssystem strammet opp som en pianostreng håpet vi at litt ekstra press på isfjellet kunne motivere det til å bevege seg. Dette isfjellet veide flere hundre tonn, og å tvinge det til å bevege seg bort fra vår ankerkjettingen var ingen enkel oppgave. Men av erfaring vet vi at når vi utøver en relativt liten styrke på et isfjell over lang tid, det ofte reagerer på dette presset. For de av dere er interessert i matematikk er formelen som følger F * t = m * Δv (force * tid = masse * endring i fart).

Ved høyvann snudde isfjellet langsomt rundt, og plutselig skled det av ankerkjettingen vår – vi var fri og kunne fortsette med vårt arbeid; å vurdere virkningene av klimaendringer.

Leave a Reply