Spending the night at a safe spot

(For norsk versjon se nedenfor)

It is not always easy to get a good nights sleep with the high ice concentrations present in the area.

As we have been moving up the fjord, the ice concentration has increased. The ice is drifting with the currents and even on calm days the ice can be moving at speeds of several knots. This means that no place is 100% safe, and the risk of having an iceberg crash into you is always present, even when you are at anchor. 

Sometimes we have not had the possibility to seek shelter from the ice, and have had to keep moving through out the night to seek areas of open water. As the fog and darkness swallows the surroundings we sometimes think of the sailors that are 3500 nautical miles south of us, in the Caribbean. Now they have anchored off a white beach, the music is playing and their biggest concern is if the ice for their piñacolada is melting.

Norsk versjon:

Det er ikke alltid lett å få en god natts søvn med all isen vi har rundt oss.

Etter hvert som vi har beveget oss innover i fjorden har is konsentrasjonen økt. Isen driver med havstrømmene, og selv på stille dager isen kan flytte seg med hastigheter på flere knop. Dette betyr at ingen plass er 100% sikker, og risikoen for at et isfjell kræsjer inn i deg er alltid tilstede, selv når du ligger for anker.

Noen ganger har vi ikke hatt mulighet til å søke ly fra isen, og har vært nødt til å være i bevegelse gjennom hele natten for å søke områder med åpent vann. Når tåken og mørket sluker omgivelsene rundt oss tenker vi noen ganger på de sjømenn som er 3500 nautiske mil sør for oss, i Karibia. Nå har de ankret opp utenfor en hvit strand, og mens musikken spiller er deres største bekymring om isen i pinacoladaen deres smelter.

Leave a Reply