Horizontal currents in the Sermilik Fjord

 

(For norsk versjon se nedenfor)

Determining currents usually requires long term measurements of the movement of the water masses.

During the years we have been working with the Sermilik fjord it has become evident that the local current regime is of great importance for determining the concentration and movement of the ice deposited from the Helheim glacier. This summer we have taken time-lapse photography of the movement of the icebergs in the fjord.

From the pictures it might be possible to estimate iceberg drift and speed. Dependent on the size of the icebergs, this will give us an idea of the currents at different depths of the fjord. We will come back to this issue when we have had the possibility to get a closer look at the material.

Norsk versjon:

Å måle strømninger krever vanligvis langsiktige målinger av bevegelse av vannmassene.

I løpet av de årene har vi jobbet i Sermilik fjorden har det blitt tydelig at dagens regime er av stor betydning for fastsettelse av konsentrasjon og bevegelse av is som kommer fra Helheim breen. Denne sommeren har vi gjort en ”time-lapse” fotografering av bevegelse av isfjell i fjorden.

Fra bildene kan det være mulig å anslå isfjellets drift og hastighet. Avhengig av størrelsen på isfjellene, vil dette gi oss et inntrykk av strømningene på ulike dyp i fjorden. Vi vil komme tilbake til dette spørsmålet når vi har hatt muligheten til å se nærmere på materialet vi har samlet inn.

Leave a Reply