Minimum Ice Extent.

(For norsk versjon se nedenfor)

Minimum Sea Ice Extent was reached on September 10th, clearing both the North East and North West Passage.

 On September 10th the minimum annual ice extent was  reached. This year turned out to be the third lowest since satellite monitoring of sea ice started in 1979, only beaten by 2007 and 2008. Compared to the extreme minimum experienced in 2007, there was less sea ice in the Beaufort Sea and in the East Greenland Sea, while this year there was more ice in the East Siberian Sea. It is however interesting to note that this year both the North West Passage and the North East Passage has been open, while in 2007 ice blocked part of the North East Passage.

During the summer of 2010 to sailboats have completed both the North West and North East Passage, and increased commercial interest for shipping in Arctic waters is emerging in the wake of the diminishing ice cover. So far this year between 10 and 15 commercial vessels has sailed through the North East Passage, and an increasing number is expected for next year.

Norsk versjon: 

Minimum isutbredelse i Arktis ble nådd den 10. september, med både Nordøst-og Nordvest-passasjen åpne.

Den 10. september ble den årlige minimum isutbredelsen nådd. I år viste det seg å bli den tredje laveste utbredelsen siden satellittovervåking av havis startet i 1979, bare slått av 2007 og 2008. Sammenlignet med det ekstreme minimum som ble målt i 2007, var det mindre havis i Beaufort Sea og i Øst-Grønlandshavet i år, mens det var mer is i Øst-Sibir-havet. Det er imidlertid interessant å merke seg at i år var både Nordvest passasjen og Nordøstpassasjen åpne, mens i 2007 blokkerte isen deler av Nordøst-passasjen.

I løpet av sommeren 2010 har to seilbåter ha fullført både Nordvest-og Nordøst-passasjen. Den kommersiell interesse for shipping i Arktiske farvann vokser frem i kjølvannet av reduserte ismasser. Så langt i år har mellom 10 og 15 kommersielle fartøyer har seilt gjennom Nordostpassasjen, og flere er ventet til neste år.

Leave a Reply