Endelig har vi kommet oss ut på havet!

Etter mange uker med 18 timers arbeidsdager fikk vi endelig båten klar og har nå forlatt Whiteway. Foran oss har vi 1200 nautiske mil med tåke, havice og isfjell før vi når Disko Bay der vi skal plukke opp forskerne og starte vårt vitenskapelige arbeid.

Etter nesten 3 uker på Jacksons Shipyard, Whiteway, er båten gjort om til et ekspedisjonfartøy. De siste par ukene har vært veldig travle, og ettersom avreisen nærmet, ble våre «å gjøre lister» bare lengre. Når vi begynte å klargjøre for avreise kom lokalbefolkningen til kaien med ønsker om en trygg tur. Flere tok farvel med gaver som elgkjøtt, elgpølser, søtsaker og mer. Newfoundlands gjestfrihet er fantastisk og det har gjort vårt opphold her minneverdig.

Vi lastet opp mengder av mat for hele ekspedisjonen og 7 tonn med diesel før vi satte til havs. Vi er noe usikre på forbruket vårt, men vi håper dieselen vi har ombord vil ta oss alle de 1200 nautiske milene vi har foran oss før vi kommer til Disko Bay. Vi har også utstyrt båten med seil, i tilfelle motorhavari.

Da vi forlot kaien la tåken seg tett rundt oss. De siste tre dagene har den omsluttet oss og hvis det ikke hadde vært for GPS vi ville ikke ha visst at vi er på vei til Grønland.

På sjøen flyter dagene inn i en lang serie av rutiner. Om bord er vi fem personer og en autopilot, som gir oss masse av tid til å lese, sove, spise og overvåke motor. Forhåpentligvis vil tåken løfte seg etterhvert som vi kommer lenger nord, noe som gjør det lettere å holde utkikk etter isfjell som driver sørover langs Labrador kysten, i Newfoundlands farvann.

Leave a Reply