Archive for June 2011

Isforholdene rundt oss

  I disse dager er Baffin Bay fylt med førsteårsis. Førsteårsis er is som dannes i en eneste sesong, i motsetning til flerårsis, som overlever minst en sommer og fortsetter å vokse påfølgende vinter. Selv om de høye konsentrasjonene av is vi har møtt har blitt rapportert i de ulike isanalysene som vi forholder oss [...]

Havets mange lyder

Allerede etter 12 timer støtte vi på iskanten. Å observere hval når havet er dekket av store mengder is er nesten umulig. For å få en bedre oversikt over hvor hvalene befinner seg bruker vi hydrofoner. Hydrofoner er mikrofoner som henges ned i vannsøylen. De fanger opp alt fra bølgeskvulp og dønninger til selenes og [...]

Vil vi klare å holde følge med hvalene?

Etter et kort opphold i Illulissat fortsatte vi kursen ut mot Godhavn hvor vi skulle plukke opp hvalforskeren Outi Tervo (Københavns Universitet). Godhavn er en liten by som ligger på sydvest hjørnet av Disko øya. Her har vi tidligere overvintret.   Få minutter etter at vi klappet til kai kom de første ombord for å [...]

Hverdagens mange rutiner og utfordringer.

Etter en runde med dårlig vær gikk Hans Martin ut for å vaske vinduene, mens jeg tok et rutinemessig vedlikeholds stopp av motoren. Når vi skulle starte opp igjen viste deg seg at startmotoren var gåen. Den måtte ut og overhales mens vi drev for vind og vær på Labrador havet. Tilslutt kom vi igang [...]

De der hjemme 2

Mange tror at vi klarer oss selv ombord her i båten, og få er klar over hvilket apparat som kreves på land for at hjulene her ute i ishavet skal rulle – for at regninger betales, for at nye kontrakter underskrives, reservedeler bestilles, for at medieprofilen vår ivaretaes og ikke minst at denne bloggen er [...]