De der hjemme 2

Mange tror at vi klarer oss selv ombord her i båten, og få er klar over hvilket apparat som kreves på land for at hjulene her ute i ishavet skal rulle – for at regninger betales, for at nye kontrakter underskrives, reservedeler bestilles, for at medieprofilen vår ivaretaes og ikke minst at denne bloggen er oppe å går.

På toppen av “Fotspor-hierarkiet” sitter Anne Brunborg. Hun sørger for at alle våre interesser blir ivaretatt. Noen av oppgavene outsourcer hun til andre, mens andre gjør hun selv. Hun er ansvarlig for den daglige driften av firmaet, ivaretar vår mediaprofil inkludert denne bloggen, ordner praktiske gjøremål som flybilletter og forsendelser. I tillegg er hun vår “single point of contact” i tilfelle ulykker og havari.

Tekniske forespørsler koordineres av Einar Børresen som selv har bodd på Grønland i mange år og er godt kjent med både teknikken ombord og forholdene vi operer under. Vedlikehold og drift av web-designen gjøres av Espen Brunborg i firmaet Primate.

Anne jobber også tett opp mot Ocean North sin markedsførings avdeling, både når det gjelder innhold i web og media. I Ocean North gjøres dette arbeidet av Ruth Teichrob i Canada, mens den logistiske koordineringen gjør Anne opp mot Chris Debicki som også arbeider i Ocean North.

Det vitenskaplige arbeidet vi skal utføre har vært planlagt og tilrettelagt av Kristin Westdal.

På grunn av store mengder kommunikasjon mellom de forskjellige instansene klarer ikke vi ombord i båten å holde styr på alt. I det daglige har vi vanligvis hendene fulle med vedlikehold, og den daglige driften. All kommunikasjonen går derfor gjennom Anne. Hun formidler det som er viktig for oss å vite, mens all unyttig informasjon siles bort. For oss er det dessuten mye enklere å forholde seg til kun en person noe som gjør at vi kan holde fokus på våre hverdags-utfordringer.

I tillegg til dette kreves det en stor porsjon “goodwill” fra venner og familie. De hjelper oss med å avlaste våre nærmeste når barn og jobb tar overhånd, og hjelper til med å dekke det “hullet” som oppstår når vi er borte.

Et prosjekt som dette inkluderer kompetanse langt utenfor teknisk drift av en båt, men kunnskap innen tema som vitenskap, media/kommunikasjon, økonomi, jus, logistikk osv berøres. Ingen sitter alene med en slik kompetanse og vi er avhengig av et bredt samarbeid og en koordinering av dette samarbeidet. Uten de ovennevnte personene ville aldri et prosjekt som dette latt seg gjennomføre, og det er dette samarbeidet som gjør det mulig for oss sammen å skape noe som er større enn oss selv – takk for at dere gjør det mulig.

Leave a Reply