Havets mange lyder

Allerede etter 12 timer støtte vi på iskanten. Å observere hval når havet er dekket av store mengder is er nesten umulig.

For å få en bedre oversikt over hvor hvalene befinner seg bruker vi hydrofoner. Hydrofoner er mikrofoner som henges ned i vannsøylen. De fanger opp alt fra bølgeskvulp og dønninger til selenes og hvalenes synging. Grønlandshvalen kan enkelt indentifiseres på opp til 80 km. Da dyr bruker forskjellige lyder er det mulig å ikke bare identifisere arten, men til og med de forskjellige individene er det mulig å skille fra hverandre. Lyden beveger seg 3 ganger så fort i vannet som i luft og man kan ved henge mikrofonene med en innbyrdes avstand på 3 ganger avstanden fra øre til øre (hos personen som lytter) bruke stereo opptak til å identifisere retningen hvalene befinner seg i forhold til vår posisjon.

Alt dette krever dog at hvalene kommuniserer. På denne tiden av året er grønlandshvalene på sin vandring nordover, men det er ingen som ennå har klart å bevise om de kommuniserer og evt hvordan de kommuniserer på sine lange vandringer. Hvis isen er på vår side og hvalene tar seg god tid slik at vi klarer å holde følge med dem, kanskje vi kan være noen av de første til å bidra med å få klarhet i dette.

Mens vi ligger på lyttestasjonene må alle ombord være helt stille slik at vi klarer å plukke opp de svake lydsignalene. Vi velger da å bruke tiden til andre fornuftige og stille aktiviteter som soling og grilling.

One Comment

  1. Trond says:

    Dere kan jo prøve å finne ut om hvalen liker musikk? Blues, country, jazz, electronica etc…hehe
    Håper dere har det gøy gutta:)
    Hjemme i Norge er det konstant regn.

    Smeen;)

Leave a Reply