Isforholdene rundt oss

 

I disse dager er Baffin Bay fylt med førsteårsis.

Førsteårsis er is som dannes i en eneste sesong, i motsetning til flerårsis, som overlever minst en sommer og fortsetter å vokse påfølgende vinter. Selv om de høye konsentrasjonene av is vi har møtt har blitt rapportert i de ulike isanalysene som vi forholder oss til, har jeg likevel blitt overrasket over hvor tykk mye av denne isen har vært. Denne vinteren var ikke ekstremt kald i denne delen av verden, men våren kom sent. Mange viker og fjorder er fortsatt fylt med fast is, is som er festet til land.

Denne uken har vi funnet smalt åpent vann som fører til det nordlige farvannet og Upernavik distriktet, men vår rute til Melville Bay er fortsatt utilgjengelig. Denne vedvarende isen har forårsaket store problemer for grønlenderne i dette distriktet. Skip med forsyninger ute av stand til å trenge inn i isen, slik at flere landsbyer er tomme for produkter vi tar for gitt. Store lokale og sesongbaserte variasjoner gjør spådommer om is og planlegging av kommersielle aktiviteter vanskelig.

Selv om arktisk hval kan fortsette å migrere i svært tett is, bremser det ned eller stanser de fleste menneskelige aktiviteter på havet. Disse forholdene påvirker alle aspekter av arktisk aktivitet, inkludert vår ekspedisjon, og det er dessverre ingenting som kan gjøres for å redusere disse usikkerhetsmomentene.

Hva vi kan gjøre, og hva vi bør gjøre når det gjelder all menneskelig aktivitet i arktiske hav, er å ha denne usikkerheten med i planleggingen og gjøre tiltak for å minimere risikoen for skade på mannskap, skip, samfunn, hav og miljø. Noen ganger betyr dette å akseptere at det er flere begrensninger i menneskelig og industriell aktivitet som ikke gjelder i samme grad andre steder. Bærekraftig utvikling i Arktis avhenger av en tilnærming som reflekterer over disse forholdene.

Leave a Reply