Å holde følge med hvalen

Å klare å holde henge med og finne hval som er på vandring er ingen lett oppgave. Det viser seg at mange av hvalene følger et mønster og ofte opplever man å finne flere individer i samme området. Dvs at hvis man først ser et individ ser en også fort flere.

Problemet er å klare å finne “korridorene” de bruker for sine reiser. En “korridor” er kan kun være noen få ti talls nautiske mil bred, og spørsmålet om hvor langt de har kommet i denne “korridoren” dukker opp. På en måte blir det litt som å lete etter “nålen i en høystakk”. Du vet hvor “høystakken” er, men innenfor disse rammene vet man svært lite.

Dette prosjektet har benyttet seg av koordinater fra satellitt merkede hvaler. Da få hvaler er merket gir dette kun en indikasjon på område av interesse. For å få en kunnskap om lokale forhold, kontaktet vi lokale fangere helt syd i Mellville Bukten. De tilbringer store deler av tiden ute og har en god magefølelse på hvor hvalene befinner seg til bestemte tider av året.

Etter å ha lett etter grønlandshvaler i flere uker uten å kun se noen få individer dro vi sammen med to fangere fra Nugsuaq ut til noen bestemte områder i driv isen. Etter kun noen få timer dukket det opp mange grønlandshvaler og vi fikk tatt opp de lavfrekvente “kallene” deres med hydrofonene. Dette bekreftet at hvalene kommuniserer på sine lange vandringer, og på den måten holder kontakt med hverandre over store avstander.

Det viste seg at også denne gangen kom vi til kort selv med satellitt merkings utstyr til millioner av kroner, men at lokal kunnskap nedarvet gjennom generasjoner var essensielt for lokalisering av dyrenes vandrings mønster.

Leave a Reply