Archive for the ‘General’ Category

New York Times følger vår ekspedisjon!

Det er mange som viser interesse for den jobben vi gjør. New York Times skriver om ekspedisjonen HER

Havets mange lyder

Allerede etter 12 timer støtte vi på iskanten. Å observere hval når havet er dekket av store mengder is er nesten umulig. For å få en bedre oversikt over hvor hvalene befinner seg bruker vi hydrofoner. Hydrofoner er mikrofoner som henges ned i vannsøylen. De fanger opp alt fra bølgeskvulp og dønninger til selenes og [...]

Vil vi klare å holde følge med hvalene?

Etter et kort opphold i Illulissat fortsatte vi kursen ut mot Godhavn hvor vi skulle plukke opp hvalforskeren Outi Tervo (Københavns Universitet). Godhavn er en liten by som ligger på sydvest hjørnet av Disko øya. Her har vi tidligere overvintret.   Få minutter etter at vi klappet til kai kom de første ombord for å [...]

Endelig har vi kommet oss ut på havet!

Etter mange uker med 18 timers arbeidsdager fikk vi endelig båten klar og har nå forlatt Whiteway. Foran oss har vi 1200 nautiske mil med tåke, havice og isfjell før vi når Disko Bay der vi skal plukke opp forskerne og starte vårt vitenskapelige arbeid. Etter nesten 3 uker på Jacksons Shipyard, Whiteway, er båten gjort [...]

Two days left until departure!

Our new vessel has been acquired in Newfoundland. It is currently undergoing a major refit to comply with our needs in the high North A shelter with cabins and laboratories is being built on the aft deck and all onboard systems are being overhauled. The work is done at the Jackson’s Shipyard at Trinity Bay [...]

It`s summer; time for this years expedition!

This summer’s expedition is approaching and preparations are under way. Tomorrow we travel to Canada to take over a new boat. Jotun Arctic gets a well deserved break at home in Norway, and the new boat ”Arctic Endeavour” takes over the job in the north. This summer’s expedition is filled with exciting activities, first out a cooperation with Oceans North Canada.