Archive for the ‘Uncategorized’ Category

A new Expedition

A small update for our followers! This summer we are circumnavigate the Svalbard archipelago. We have picked up our boat in Bodø and sailed up to Tromsø passing the majestic Lofot wall and Senja. We are now preparing for the start of the Expedition. Everything must be in order and we must be prepared to [...]

Å holde følge med hvalen

Å klare å holde henge med og finne hval som er på vandring er ingen lett oppgave. Det viser seg at mange av hvalene følger et mønster og ofte opplever man å finne flere individer i samme området. Dvs at hvis man først ser et individ ser en også fort flere. Problemet er å klare [...]

Isforholdene rundt oss

  I disse dager er Baffin Bay fylt med førsteårsis. Førsteårsis er is som dannes i en eneste sesong, i motsetning til flerårsis, som overlever minst en sommer og fortsetter å vokse påfølgende vinter. Selv om de høye konsentrasjonene av is vi har møtt har blitt rapportert i de ulike isanalysene som vi forholder oss [...]

Hverdagens mange rutiner og utfordringer.

Etter en runde med dårlig vær gikk Hans Martin ut for å vaske vinduene, mens jeg tok et rutinemessig vedlikeholds stopp av motoren. Når vi skulle starte opp igjen viste deg seg at startmotoren var gåen. Den måtte ut og overhales mens vi drev for vind og vær på Labrador havet. Tilslutt kom vi igang [...]

De der hjemme 2

Mange tror at vi klarer oss selv ombord her i båten, og få er klar over hvilket apparat som kreves på land for at hjulene her ute i ishavet skal rulle – for at regninger betales, for at nye kontrakter underskrives, reservedeler bestilles, for at medieprofilen vår ivaretaes og ikke minst at denne bloggen er [...]

De der hjemme

Når vi drar bort for lange perioder blir hovedtrekkene av det som er igjen der hjemme tydeligere. Mangel på impulser og kommunikasjon gjør at de følelsene vi hadde når vi dro hjemmefra blir forsterket – varme følelser blir enda varmere og gammel irritasjon glir over i frustrasjon og forbannelse.   Mange spør oss ofte hvorfor [...]